Naar aanleiding van de ledenvergadering van 18 september 2018 waarbij de leden zijn geraadpleegd over het onderwerp van een Rookvrije accommodatie (locatie Koopmansvoetpad) is het Bestuur de laatste weken bezig geweest met het opzetten van een nieuw Rookbeleid.

In de bestuursvergadering van 17 december 2018 heeft het Bestuur een principe-beslissing genomen over het Rookbeleid op en rond onze accommodatie.

Deze beslissing houdt in dat ook Fortis, gebaseerd op de richtlijnen van de zogenaamde “Rookvrije Generatie” (een initiatief van o.a. de Hartstichting, het Longfonds en KWF Kankerbestrijding), het recent gesloten “Nationaal Preventieakkoord”, het advies van de KNKV en in navolging van zeer veel andere Nederlandse sportverenigingen ook wil kiezen voor een accommodatie waar (in de toekomst) niet meer gerookt wordt.

Het Bestuur is van mening dat dit zou moeten gebeuren in twee fases.

Fase 1 gaat van start bij aanvang van de 2e helft van het nu lopende veldseizoen (seizoen 2018-2019). Tijdens deze fase zal een algemeen en algeheel rookverbod van kracht zijn op onze accommodatie, echter met de volgende uitzondering: op wedstrijddagen en/of trainingsdagen/-avonden en/of tijdens evenementen/toernooien, ongeacht de kalenderdag, mag alleen gerook worden na 14.00 uur en dan alleen op een daartoe aangewezen plek op de accommodatie.

In Fase 2 zal een algemeen en algeheel rookverbod van kracht zijn op onze accommodatie, zonder uitzonderingen. Wanneer Fase 2 zal starten, zal nog nader worden bepaald.

De leden worden in de gelegenheid gesteld om te reageren op dit principe-besluit van het Bestuur.

Mocht u het document “Rookbeleid KV Fortis Op naar een rookvrije accommodatie” willen inzien, dan kunt u dat opvragen bij Sander Meijers via sponsoring@fortiskorfbal.nl

Natuurlijk zijn alle leden ook vrij om (alsnog) hun mening kenbaar te maken. Dat kan dan alleen via het hiervoor vermelde emailadres en wel tot uiterlijk vrijdag 11 januari 2019.

Na de genoemde datum zal het Bestuur een definitieve beslissing nemen over het in te voeren Rookbeleid.

Namens het Bestuur,
Sander Meijers

Share This