Bestuur betrokken bij inhoud Fortis door samen te werken

Tot mijn schrik zag ik dat het al een poosje geleden was dat ik deze column heb geschreven. Reflectie over hoe dat komt, bracht mij bij de verklaring dat ik mij steeds meer ga gedragen als een bestuurder en daardoor minder affiniteit heb met de inhoud van wat er gebeurt bij Fortis. Dit terwijl ik zelf standaard verkondig dat een voorzitter binding moet houden met de inhoud van het werk bij een sportvereniging. Dit ‘incident’ roept bij mij ook de vraag op hoe een persoon die zich voorheen betrokken voelde bij Fortis vanuit de inhoud, en na verloop van tijd niet meer, toch behouden kan blijven voor Fortis. Het zijn immers de mensen met deze ‘typologie’ die Fortis kwijt raakt als lid. Kijk dat is een vraagstuk waar een bestuurder zich mee bezig moet houden. Nu nog de oplossing. Ons bestuur heeft afgesproken aan dit soort vraagstukken meer aandacht te besteden en de lopende zaken op dat moment te laten voor wat zij zijn. Ik denk dat dat ook kan, omdat heel wat zaken waar ons bestuur het over heeft, in vertrouwde handen zijn bij anderen binnen onze vereniging. De problemen die blijven liggen zijn lastig op te lossen, van alle tijden en van alle (sport)verenigingen. Daarom is het belangrijk samen te (blijven) werken met andere verenigingen, organisaties, en sociaal- maatschappelijke netwerken waar Fortis deel van uitmaakt, in stand te houden. Zonder al te filosofisch te worden, beweer ik dat deze ‘sociologische’ component nodig is om tegenwicht te bieden aan het in zich zelf keren van onze maatschappij en daarmee ook van het individu. Het is ook exact om die reden waarom de teamsport het moeilijk heeft. Vreemd hé, dat juist Fortis daar geen last van heeft, waar het gaat om de groei van het aantal leden. Ik heb wel een verklaring hiervoor.

Scheidsrechter: Tradegy of the commons?

Maar wat dacht de lezer van het tekort aan scheidsrechters dat aangemerkt kan worden als ‘tradegy of the commons’. Een term afkomstig uit de milieu-economie en springlevend waar het gaat om het klimaat. Geen enkel (groot) industrieel land ter wereld neemt de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het klimaatprobleem door het treffen van vergaande maatregelen. Dit om te voorkomen dat zij hun concurrentie positie op de wereldmarkt kwijt raken. Raad eens wat er gebeurt met het klimaat bij deze patstelling? Het wordt in ieder geval wel lekker warm op deze aardkloot. Zo is het ook bij een tekort aan scheidsrechters bij Fortis. Velen hopen dat anderen de kunst van het fluiten etaleren, waarmee zij zelf ‘vrijgesteld’ zijn van het scheidsrechter zijn. Dat wordt een ‘tradegy of the commons’ voor Fortis als het tij niet keert. En dat is juist de reden dat het project, om vanaf een bepaalde leeftijd ieder Fortis lid een wedstrijd te laten fluiten, perfect is. Iedereen draagt zijn/ haar steentje bij aan wat iedereen als speler ook graag heeft, namelijk een scheidsrechter. Waar het mank gaat is dat op latere leeftijd alsnog een scheiding ontstaat tussen ‘wel’- en ‘niet’ fluiters. Alle spelers zouden moeten blijven fluiten en over een heel jaar zou dat echt niet veel wedstrijden zijn. En daar komt de rol van de verenigingsbestuurder om de hoek kijken. Fortis heeft binnen het bestuurlijk circuit bij de KNKV ervoor gepleit soepeler om te gaan met scheidsrechters die slechts enkele wedstrijden per jaar voor de Bond wil fluiten (KNKV scheidsrechter). Nog geen witte rook, maar hopelijk kent de KNKV het principe van de ‘tradegy of the commons’. Jullie als lezer nu wel. De volgende keer meer waan van de dag.
Namens het bestuur, Ad vos

Share This