De vorige column vroeg ik me af hoe een persoon die zich voorheen betrokken voelde bij Fortis vanuit de inhoud, en na verloop van tijd niet meer, toch behouden kan blijven voor Fortis. Niet specifiek dit probleem, maar het ontbreken van beleid voor ledenwerving- en ledenbehoud is wel een gemis. Wie voelt zich geroepen dit toch echt wel interessante vraagstuk op te pakken? Ook andere verenigingen hebben blijkbaar moeite om het beleid rondom vrijwilligers vorm te geven. Een door Tjoba georganiseerde avond over dit onderwerp moest, vanwege te weinig aanmeldingen, worden afgeblazen.
In één adem kwam tijdens de laatste bestuursvergadering ook het ontbreken van een (daadkrachtige) evenementencommissie senioren op tafel. Niet dat er niets meer wordt georganiseerd, maar eerder het gevoel dat een commissie ‘gewenst is’, speelt een rol. Soms is het echter beter het gevoel te laten voor wat het is en af te gaan op de feiten. Wellicht dat de conclusie dan moet zijn dat een ouderwetse commissie niet meer volstaat en een creatief kernteam nodig is dat projecten aanstuurt die door anderen worden uitgevoerd. Wie wil creativiteit ten toon spreiden en goede ideeën uitvoeren, ofte wel innovatief zijn? Zie je dat zitten, meld je dan bij één van de bestuursleden.

  • Zelfs bij Ellen de Waal, ook al maakt zij als secretaris het karwei af tot opvolging zich aandient. Ons bestuur waagt zich aan een creatieve wijze van werving en dat is een vacaturetekst. Zie daarvoor de website. Het liefst ziet ons bestuur een nieuwe secretaris die niet reeds haar c.q. zijn sporen heeft verdiend bij Fortis. Oftewel een vis uit een nieuwe vijver. Wie is er in voor deze schitterende enerverende en spannende functie?
  • Peter en Hans stoppen na 3 jaar Fortis 1 en dan is het voor, in dit geval Jacco, zaak een nieuwe trainer te strikken. Dat was uiteraard een belangrijk onderwerp op de bestuursvergadering. De tijd lijkt rijp voor een trainer van ‘buitenaf’ en Arco Goedkoop wordt deze persoon. Ons bestuur is blij dat Arco deze uitdaging met Fortis wil aangaan.
  • Uiteraard kwam ook weer het scheidsrechter probleem voorbij en daarmee is de overstap naar het beleid van de korfbalbond snel gemaakt. Op 30 januari kwam een landelijke projectgroep bijeen die met een plan moet komen dat de verenigingen dichter bij de Bond brengt. Dit onder het motto ‘vereniging centraal’. Het zal niemand verbazen dat ook de scheidsrechter een centrale plaats inneemt binnen dit project. Ik kan echter niet genoeg benadrukken dat een sportvereniging staat of valt met de leden die er deel vanuit maken. Zij maken, of breken, de vereniging. Scheidsrechters worden niet geboren, wel ‘gemaakt’.
  • Zoals ik vorige keer ook aangaf, is zeker de samenwerking met andere verenigingen, organisaties, en sociaal- maatschappelijke netwerken waar Fortis deel van uitmaakt, van belang. Fortis wil wel, maar of de gemeente Vlissingen een aangepaste sporthal de Belt wil, laat zich raden. Het blijft rustig aan dat front en wellicht is het polderen de gemeente te veel geworden. Vergelijkbaar met onze huidige regering; polderen kan tot stilstand van uitvoering leiden en de uiteindelijk gekozen oplossing is veelal niet de beste.
  • Het rookbeleid van ons bestuur was ook een beetje polderen, maar de kogel is door de kerk. Daarover binnenkort meer op de website.
  • En het beleid voor de Verklaring Omtrent gedrag (VOG)? Dat heeft een tijd stilgelegen, omdat ons bestuur daar geen prioriteit aan heeft gegeven. Ellen Swiers heeft dit project weer opgepakt en is bezig de achterstand weg te werken. Dat betekent dat zij die destijds hebben aangegeven voor een VOG in aanmerking te willen komen, deze VOG gaan ontvangen. De VOG komt de volgende bestuursvergadering op de agenda. Met vast nog veel meer onderwerpen.
    Namens het bestuur, Ad Vos