Naar aanleiding van de ledenvergadering van 18 september 2018 waarbij de leden zijn geraadpleegd over het onderwerp van een Rookvrije accommodatie (locatie Koopmansvoetpad) is het Bestuur bezig geweest met het opzetten van een nieuw Rookbeleid. In de bestuursvergadering van 17 december 2018 heeft het Bestuur een principe-beslissing genomen over het Rookbeleid op en rond onze accommodatie.

Medio december 2018 zijn de leden via een nieuwsbericht op deze website gedurende een maand in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op het Rookbeleid kenbaar te maken aan het Bestuur.
Er zijn geen zienswijzes ontvangen.

In de bestuursvergadering van 21 januari 2019 heeft het Bestuur dan ook definitief besloten om het Rookbeleid vast te stellen en te gaan invoeren.
Het vernieuwde Rookbeleid gaat ervan uit dat Fortis kiest voor een accommodatie waar (in de toekomst) helemaal niet meer gerookt wordt.

Dit zal gebeuren in twee in twee fases.

Fase 1 gaat van start bij aanvang van de 2e helft van het nu lopende veldseizoen (seizoen 2018-2019).

Tijdens deze fase zal een algemeen en algeheel rookverbod van kracht zijn op onze accommodatie, echter met de volgende uitzondering: op wedstrijddagen en/of trainingsdagen/-avonden en/of tijdens evenementen/toernooien, ongeacht de kalenderdag, mag alleen gerook worden na 14.00 uur en dan alleen op een daartoe aangewezen plek op de accommodatie.

De plek die (vooralsnog) als beste optie wordt gezien is vlakbij de twee garages op ons terrein (achterzijde van onze accommodatie).

Het bestuur zal zorgen voor een (basis)inrichting van wat straks de enige rookplek is.

Ook zullen op de accommodatie op verschillende plekken borden worden gehangen die duidelijk maken dat op ons terrein een rookbeleid van toepassing is.

In Fase 2 zal een algemeen en algeheel rookverbod van kracht zijn op onze accommodatie, zonder uitzonderingen. Dan is er dus ook geen aangewezen rookplek meer.

Wanneer Fase 2 zal starten, zal nog nader worden bepaald.

Mocht u het document “Rookbeleid KV Fortis Op naar een rookvrije accommodatie” willen inzien, dan kunt u dat opvragen bij Sander Meijers via sponsoring@fortiskorfbal.nl

Het document zal tevens op de website worden gepubliceerd.

Namens het Bestuur,

Sander Meijers

Share This