Ko Crucq was onze gast tijdens de bestuursvergadering en hij lichtte ons in over het energieverbruik van apparaten in ons clubhuis. Na 14 jaar trouwe dienst van diverse energie slurpende apparaten, wordt het tijd deze te vervangen. Is een koelcel een optie? Ook gaf Ko ons inzicht in andere mogelijke energiebesparende opties, zoals led verlichting en mogelijk op termijn andere bronnen van energieopwekking. Een werkgroep gaat aan de slag met het formuleren van een advies hierover voor ons bestuur. Daarbinnen past navraag bij de gemeente Vlissingen over duurzame maatregelen en overleg met de hofleverancier van onze drankenassortiment. Ook is met Ko afgesproken dat hij de meerjarig-onderhoudsbegroting onder het vergrootglas legt.
Ellen Swiers ontfermt zich over de VOG en dat loopt als een zonnetje. Zie voor een aanvraag de website. In één van de volgende vergaderingen zal ons bestuur zich over de VOG buigen. VOG verplichten of niet, papieren tijger, en zijn andere maatregelen niet passender, zijn daarbij passende vragen?
Overigens ook niet de volgende vergadering, want dan staat de interne brainstorm op het programma over ‘hoe Fortis effectief te besturen?’ De vraag is hoe de vereniging zo aan te sturen dat een optimaal proces ontstaat, waarbij Fortis optimaal floreert. Dit onder het motto ‘structuur volgt proces’. Geen gemakkelijke opgave en vele verenigingen worstelen met dit vraagstuk.
• De rookvrije accommodatie krijgt steeds meer vorm. Het is nu zoeken naar een alternatief om niet geheel opgerookte waar kwijt te kunnen. De tweede helft veld moet het zover zijn.
• Een projectgroep is opgericht om de ledendag te organiseren. Fortis kampt echter, net zoals andere (Zeeuwse) korfbalverenigingen, met het vaststellen van een geschikte datum voor evenementen. De Bond heeft de competitie zodanig dichtgetimmerd dat voor het organiseren van evenementen weinig ruimte is. De gemakkelijkste optie is overslaan en daar kiest Fortis zeker niet voor.
• De speerpunten die voortkwamen uit de JAV 2018 zijn doorgenomen en acties zijn geformuleerd. Mogelijk dat de oliebollencommissie een doorstart krijgt en dat vergt investeren in een kraam en branders. Geld dat ons bestuur daar graag voor over heeft.
Telefonisch contact heeft plaatsgevonden met wethouder Rens Reijnierse over de plannen van Fortis voor de Belt. Hij is nog steeds enthousiast, net als Fortis. Als wethouder heeft hij echter te maken met de opgave vier multifunctionele accommodaties te realiseren in de gemeente Vlissingen. Of de Belt daar deel van uitmaakt, is de vraag. Begin 2020 neemt de gemeenteraad daarover definitief een beslissing. Op basis van de ledenadministratie van de KNKV is Fortis, qua spelende leden, de grootste vereniging van Zeeland. Fortis staat tevens hoog genoteerd binnen district Zuid West. Fortis groeit gestaag, maar is niet groot genoeg om een eigen sporthal te bouwen.
• Fortis geeft trainen op de Koningspelen aan de groepen 5 t/m 8 van de Burcht Rietheim. Dat vindt plaats op ons sportveld en dus een ideale situatie om deze kinderen kennis te laten maken met Fortis.
• Fortis werkt mee aan een initiatief van stichting ROAT die inzet op ontwikkeling van een Wijknetwerk in Oost- Souburg. Stichting ROAT is een brede welzijnsorganisatie met een eigen aanpak, inzetbaar op vele terreinen.
• De Zeeuwse korfbalverenigingen zijn bezig met het organiseren van een cursus voor het opleiden van scheidsrechterbeoordelaars. Bij voldoende deelnemers wordt deze cursus in Zeeland gehouden. Omdat topper Wim Koole aan het eind van het seizoen stopt, niet voor te stellen maar het is echt zo, is het voor Fortis van belang dat Wim opvolgers krijgt. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jacco de Meij.
• Gert-Jan Kraaijeveld bezoekt in april het Zeeuws Platform Korfbal. Dit met het idee samen met de Zeeuwse verenigingen speerpunten te benoemen die gezamenlijk uitgewerkt kunnen worden. Het KNKV jaarplan 2019, en het recent afgesloten Zeeuwse sportakkoord, bieden daarvoor de inspiratie.
• Op zaterdag 13 april is het Nationaal Korfbalcongres en viert Atlas de opening van haar vernieuwde kunstgrasveld met een uitgebreid programma. Soms is het moeilijk kiezen voor bestuurders, maar in onderhavig geval valt dat best mee.
Als ik deze column nog eens doorlees, dan kan de conclusie niet anders zijn dan dat besturen dynamisch is bij een vereniging zoals Fortis. Dus wat weerhoudt iemand dan ervan bestuurslid te worden bij Fortis? Er moet wel een reden voor zijn, anders had iemand anders deze column wel geschreven.
Namens het bestuur, Ad vos