Rookvrije Accommodatie
De tweede helft van het veldseizoen 2018-2019 staat op het punt van beginnen!
Zoals eerder gecommuniceerd heeft het Bestuur besloten dat onze accommodatie aan het Koopmansvoetpad vanaf dit tijdstip (grotendeels) rookvrij zal zijn.

Per direct geldt op onze accommodatie dan ook een algemeen rookverbod (je mag dus NIET meer roken!), echter met de volgende uitzondering: op wedstrijddagen en/of trainingsdagen/-avonden en/of tijdens evenementen/toernooien, ongeacht de kalenderdag, mag alleen gerookt worden na 14.00 uur en dan alleen op de daartoe aangewezen plek op de accommodatie.
De plek die is gekozen is links van de twee garages op ons terrein (achterzijde van onze accommodatie). Inmiddels is een zogenaamde DropPit geplaatst. Deze DropPit is een asbak voor as, peuken en ander rookafval en kan worden geleegd wanneer nodig.


Rokers wordt vriendelijk doch dringend gevraagd om dus vanaf heden enkel in de buurt van de DropPit te roken en de directe omgeving ordelijk, opgeruimd en netjes te houden.

Ook zijn op de accommodatie op verschillende plekken borden gehangen die duidelijk maken dat ons terrein rookvrij is.

Bovendien hangen in de kantine posters met een samenvatting van de spelregels rond het (verbod op) roken.

Mocht je het document “Rookbeleid KV Fortis Op naar een rookvrije accommodatie” willen inzien, dan kun je dat opvragen via sponsoring@fortiskorfbal.nl
Het document is ook op onze website gepubliceerd.

Privacy
Om verder invulling te geven aan de Privacywetgeving zijn op onze accommodatie stickers geplaatst.

Middels de stickers worden alle bezoekers van onze accommodatie gewezen op het feit dat eventueel foto’s genomen kunnen worden en/of filmopnamen worden gemaakt. Door aanwezigen tijdig te waarschuwen kan/moet iedereen dus voor zichzelf beslissen of hij/zij wel of niet op onze accommodatie wil zijn/blijven waarbij het zo kan zijn dat foto’s worden genomen en/of wordt gefilmd (die op zichzelf misschien weer gebruikt worden op social media), met het risico dat iemand dus op zo’n foto/film herkenbaar in beeld kan zijn.

Heb je vragen over het Privacy Beleid van Fortis dan kun je deze stellen via privacy@fortiskorfbal.nl
Het Privacy Beleid van Fortis is ook op onze website gepubliceerd.

Namens het Bestuur,

Sander Meijers