Nu het seizoen er weer op zit hebben we alvast informatie voor jullie voor het nieuwe seizoen. In onderstaand schema de ploegindeling, met daarbij de trainers. We hebben weer een hoop enthousiaste trainers bereid gevonden om trainen te geven.

Trainers gezocht

Echter zien wij ook dat het per seizoen moeilijker wordt om genoeg trainers te werven voor alle ploegen. Vandaar dat de trainers bij een aantal groepen nog niet zijn ingedeeld en er vacatures zijn en wij zoeken daarom nog trainingsmaten voor Collin, Remco en Ole. Mocht je graag trainen willen geven en ben je om wat voor reden dan ook niet benaderd, laat het ons dan vooral ook weten. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Inloopavond voor vragen teamindeling

Mogelijk zijn er bijzonderheden met betrekking tot de teamindeling. Aanstaande dinsdag is daarom een inloopavond gepland in het clubhuis. De TC-jeugd zal hierbij aanwezig zijn.

Wij nodigen u uit om in het geval van bijzonderheden, hierbij aanwezig te zijn. We zijn in het clubhuis van 19.30 u tot 20.30 u. Het is niet de bedoeling om contact op te nemen met de trainers van het desbetreffende team.

Waar we naar gekeken hebben

Bij de samenstelling van de teams is rekening gehouden met je eigen leeftijd, de gemiddelde leeftijd van jullie ploeg en waar mogelijk ook met vriendschappen. Verder wordt er gekeken naar de speelsterkte, omdat de teams uiteraard ingedeeld moeten worden in de verschillende speelklassen van het KNKV en je daarin goed mee moet kunnen doen.

Bij de selectieteams en bij oudere jeugdleden wordt er met name ingedeeld op basis van speelsterkte.

Trots!

Verder zijn wij enorm trots om te melden dat wij voor het gros van onze jeugdteams weer goede, capabele trainers hebben kunnen vinden.

Wij wensen jullie dan ook veel succes met jullie ploeg in het nieuwe seizoen!

De jeugdtrainers verzoeken we om een groepsapp aan te maken, zodat eventuele afzeggingen in verband met vakanties kunnen worden gedeeld met hen.

Namens de TC-Jeugd, André, Danitsja, Ellen, Elmar, Joska, Kim, Renata en Arnold

Download 20190628 FORTIS KORFBAL Jeugdselecties seizoen 2019-2020 (1797 downloads)