De laatste loodjes voor ons bestuur en voor vele Fortisleden. En daarna vakantie. Dit samen met ongeveer 90.000 korfballers die Nederland rijk is. Een iets lager aantal leden dan het afgelopen seizoen actief waren. Net als andere teamsporten heeft korfbal het moeilijk. Alleen vrouwenvoetbal zit in de lift. Des te opmerkelijker is het dat Fortis een ruime ledenwinst boekt over het afgelopen jaar. Wie weet hoe dat komt, mag het zeggen. Multi-factoreel zou ik gissen en dus niet op te sturen. Alhoewel; tevreden en gehoorde leden zijn wel belangrijk. Of zou het zijn dat vele leden vrijwilligerswerk doen en voor onderlinge binding zorgt? Het contracteren van vrijwilligers is het werk geworden van Loe van Lomwel die dat fanatiek oppakt.
De competitie was lang en daarover wordt veel geklaagd. Dit terwijl de langer doorlopende competitie door de meerderheid van de korfbalverenigingen in Nederland was aangevraagd. Voor volgend jaar ligt het schema al klaar en het jaar daarop is de indeling weer onderwerp van discussie. Dat is toegezegd door het Bondsbestuur. Op de Bondsraad afgelopen zaterdag bleek ook dat de KNKV sterk gaat inzetten op verenigingsondersteuning. Fortis kan zeker steun gebruiken bij de opzet van een traject opleiding voor trainers. Daarover zijn de eerste contacten met het KNKV gelegd. Hierbij kan ook het af te sluiten gemeentelijk Sportakkoord een oplossing bieden waar het gaat om financiering. Daarover is na de zomer overleg met de gemeente Vlissingen.
Het KNKV, net als Fortis, zet sterk in op arbitrage. Van Henk Hortensius kreeg Fortis een mooi cadeau. Henk is komen wonen in Vlissingen en is onafhankelijk juryvoorzitter in de ereklasse. De bonus die hij in deze functie vervult, schenkt hij aan Fortis. Dat kan Fortis goed gebruiken nu Leo Cannoo en Wim Koole, na vele jaren trouwe dienst, Fortis niet meer kunnen behoeden voor financiële- en sportieve sancties. Voor hun jarenlange inzet kregen zij een presentje overhandigd tijdens de rust van de wedstrijd Fortis- Tjoba.
Ik heb al vakantie genoten en slechts één sportieve prestatie hield me in die periode bezig. Van de voorzitter van Juliana begreep ik dat Fortis ongenaakbaar was op het moment dat het moest. Heb ik toch nog een week van een onbekommerde vakantie genoten. Dank aan spelers, trainers en begeleiders.
Een minder goed bericht komt van de laatste bestuursvergadering. De financiële teller slaat dik negatief uit en dat betekent bezuinigen. Dat gaat op voordracht van ons bestuur gebeuren op reiskosten, toename prijs consumpties, verhogen contributie en andere zaken. Elze heeft het als penningmeester zwaar en haalt alles uit de kast om het negatieve resultaat om te buigen richting ‘de nul’. Elke minister van financiën zou jaloers zijn op haar ingebrachte lijst met bezuinigingen. Wellicht spannend genoeg voor de leden om de jaarlijkse algemene ledenvergadering te bezoeken. Deze vindt plaats op woensdag 11 september.

 • Qua materiaal groeit Fortis uit haar voegen. Nu ook de oliebollenverkoop nieuw leven wordt ingeblazen, is de aanschaf van een derde garagebox weer onderwerp van gesprek.
 • Over het vervangen van elektrische apparatuur en verlichting in het clubhuis valt (nog) niets te melden. Wel is een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van een kassasysteem.
 • Wel een beetje voor te schamen, maar de discussie over de VOG is verder opgeschoven.
 • Dat geldt ook voor de interne brainstorm over ‘hoe Fortis effectief te besturen?’
 • De rookvrije accommodatie is wel een feit.
 • De ledendag was een succes en niet in de laatste plaats door het geweldige werk van de projectgroep. Namens het bestuur hartelijk dank daarvoor.
 • Sander kon de laatste bestuursvergadering positief nieuws melden over het aantal sponsoren.
 • Arnold en Jacco hebben het voor de vakantie een stuk moeilijker met het vinden van trainers voor de vele Fortis ploegen.
 • Voor de functie van secretaris heeft iemand zich gemeld en na de vakantie vindt een eerste gesprek plaats. Ik wil wel iets kwijt over de kandidaat; velen kennen haar (jawel een dame) niet.

  En de voorzitter? Die heeft compassie met zijn medebestuursleden en heeft de neiging witte vlekken in te vullen. Niet doen, want een voorzitter hoort te besturen en het liefst met een visie. Namens ons bestuur wens ik iedereen een fijne zomervakantie met zo weinig mogelijk gedachten aan de dagelijkse beslommeringen. Als tijdens de vakantie toch uit de bedaarde geest ideeën ontspruiten die Fortis vooruit kunnen helpen, schroom dan niet deze met ons te delen.
  Namens het bestuur, Ad Vos