De vakanties zitten er weer op en de competitie is in volle gang. De start van de competitie 2019- 2020 zal voor velen een herinnering blijven aan het overlijden van Leo Cannoo. Bij het overdenken van het overlijden van Leo, bedacht ik me dat de aandacht die uitgaat naar een lid dat overlijdt, sterk wordt bepaald door de mate van binding die de overledene op dat moment heeft met de vereniging. Die binding kleurt de emotionele reactie. Omdat Leo midden in het verenigingsleven stond, maakt zijn overlijden indruk. Dat was destijds ook zo met Harm en minder met zij die ook het nodige hebben betekent voor Fortis, maar op het moment van overlijden minder binding hadden met de vereniging.
Over binding gesproken. Ons bestuur heeft het voornemen om ouders van jeugdleden, tot en met een nader te bepalen leeftijdscategorie (C1?), te verplichten vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten. De reden? Omdat Fortis anders haar organisatie niet rond krijgt. Dit is één van de onderwerpen op de jaarlijks algemene ledenvergadering (JAV) van aanstaande woensdag 11 september. Op de agenda ook de impopulaire maatregel om de reiskostenvergoeding verder te knijpen. De twee bovengenoemde punten zijn niet gelanceerd om meer leden naar de JAV te lokken, al kan dat er wel toe leiden. En wat dachten jullie van een nieuwe secretaris binnen ons bestuur? Zij wordt op de JAV geïntroduceerd. Als dat geen reden is het clubhuis te bezoeken!

  • Zoals in het artikel van juni aangegeven, gaat Fortis inzetten op een traject “opleiding voor trainers”. Daarover zijn de eerste contacten met het KNKV gelegd. Daarbij kan het af te sluiten gemeentelijk Sportakkoord een oplossing bieden waar de financiering betreft.
  • Ons bestuur heeft geconstateerd dat de samenwerking tussen beide technische commissies (TC’s) verbetering behoeft. Een andere structuur is daarbij onontkoombaar. Natuurlijk wel dienende de functionaliteit (= wat we werkelijk willen). Binnenkort start daarover het eerste gesprek.
  • Een derde garagebox komt er voorlopig niet; een opruimactie deed wonderen.
  • Ons bestuur merkt al geruime tijd dat communicatie binnen Fortis steeds meer versplintert. Daarmee lijkt een sterkere rol van ‘communicatie’ binnen ons bestuur onontkoombaar. Een nieuw bestuurslid met ‘communicatie’ in haar/zijn pakket is een optie. De resultaten van een onderzoek naar communicatielijnen dat de KNKV voor haar organisatie heeft laten uitvoeren, kan daarbij van pas komen.
  • Voor het clubhuis is een koelcel in bestelling met als voordeel meer opslagcapaciteit en minder energieverbruik. Het is immers ook voor Fortis een schone opgave om haar energetische voetafdruk op deze aarde zo klein mogelijk te houden.
    De agenda overziend van de komende periode, is voor ons bestuur een aantal zaken relevant. Het meest indrukwekkend is ongetwijfeld de bijeenkomst in het clubhuis ter nagedachtenis aan Leo vrijdag 13 september. Vrijdag 20 september en woensdag 25 september staan in het teken van het schoolkorfbaltoernooi. Het SKT is een belangrijk evenement om jonge leden aan Fortis te binden. Al schrijvend brengt dat mij bij de constatering dat pril (korfbal) geluk en de dood akelig dicht bij elkaar liggen. Dat is het leven, dat is Fortis.
    Namens het bestuur, Ad Vos