Aan alle coaches, aanvoerders en scheidsrechters,

Nu de veldcompetitie een aantal weken onderweg is, valt ons het een en ander op en hebben wij gemerkt dat een aantal zaken nog niet helemaal goed verloopt.

Opstellingen

We constateren in het breedtekorfbal dat in het merendeel van de gespeelde wedstrijden de opstelling per team veelal gelijk bleef. Ruim 85% van het aantal opstellingen. Het aantal wedstrijden waarin gewisseld is, is nog geen 20%. Voor het breedtekorfbal is dat in onze ogen niet reëel. Wij vermoeden dat dat te maken heeft met het niet correct invullen van het DWF. Zoals op de competitieavonden ook nadrukkelijk aangegeven willen we in de nabije toekomst geen gebruik meer maken van de A2-formulieren voor de opgaven, maar gebruik maken van de input van het DWF. Hiervoor is het noodzakelijk, dat alle informatie juist in het DWF wordt verwerkt, dat wil zeggen ook alle opstellingen en alle wissels.

Invoeren wissels

We merken dat de wissels met regelmaat  niet juist  ingevoerd worden. Een basisspeler die ingebracht wordt, iemand die zichzelf vervangt of iemand die wissel staat er uit gehaald wordt. Let bij het invullen van het DWF goed op in welk tabblad je van het DWF zit.

Invoeren scheidsrechters

Regelmatig blijkt er geen scheidsrechter gekoppeld te zijn, waardoor het verwerken van de wedstrijd niet mogelijk is. Scheidsrechters kunnen in de weken voorafgaand reeds ingevoerd worden in het DWF via Sportlink Club en op de wedstrijddag zelf kan het alleen nog door een van de teamleden van de thuisvereniging in de app.

Invoeren opstellingen

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de opstellingen. De scheidsrechter kan dit ook altijd afhandelen i.s.m. de coach. Zorg er voor dat de opstelling altijd ingevoerd is, als het zelf niet lukt doe dit dan samen met de scheidsrechter .

Fotocontrole

De controle van pasfoto’s dient door de scheidsrechter te gebeuren, die heeft ook de mogelijkheid om in het scherm van de legitimatiecontrole de foto’s middels rode kruisje of uitroepteken af te keuren. De volgende mogelijkheid om foto’s te wijzigen is tussen de veld- en zaalcompetitie, de foto’s kunnen dus nu al verzameld worden. Let er op dat het duidelijke, gelijkende foto’s zijn, een scheidsrechter moet de persoon goed kunnen herkennen.