Het was de eerste bestuursvergadering met onze nieuwe secretaris Natasja Goedhart. Zij heeft zich op de JAV voorgesteld en wordt ingewerkt door Ellen de Waal gedurende dit seizoen. Een constructie dat menig bedrijf graag zou willen. Prioriteit heeft de intentie van ons bestuur om ouders van jeugdleden, tot en met een nader te bepalen leeftijdscategorie, te verplichten vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten. De reden? Omdat Fortis anders haar organisatie niet rond krijgt. De bedoeling is ouders in het zaalseizoen uit te nodigen en in gesprek te gaan hierover. Een kernpunt is het inzamelen van oud papier. Dit was onder meer de reden dat Loe van Lomwel aan de bestuurstafel aanschoof. Eigenlijk is Loe het boegbeeld van de (oudere) vrijwilliger. Zijn aanwezigheid in het circuit van vrijwilligers geeft het signaal af dat je vrijwilligerswerk tot op hoge leeftijd kan uitvoeren. En als je de toekomst beziet, dan is dat ook waar behoefte aan is. De maatschappij vergrijst en ontgroent en daarmee neemt de gemiddelde leeftijd van de vrijwilliger toe. Tenminste, dat mag je hopen, want anders ontstaat een (groter) tekort aan vrijwilligers. En het grootste voordeel van (oudere) vrijwilligers? Dat is sociale binding dat met stip de nummer één factor is, waar het gaat om menselijk geluk. Beseffen wij ons dat wel voldoende?


Een andere opgave van ons bestuur is het bepalen van de (sportieve) toekomst van Fortis. In een recent door mij bezochte bijeenkomst bij Deetos, georganiseerd door de KNKV, werd duidelijk dat verenigingen dat proces verschillend oppakken. Voor mij was de belangrijkste boodschap dat ons bestuur eerst zelf met een visie moet komen en deze met de leden bespreekt en aanscherpt. Het bestuur ziet liefst een aparte groep, niet zijn de bestuursleden, die deze visie voorbereiden. Immers de waan van de dag houdt ons bestuur in haar greep.


Via een nieuwsbrief van de gemeente Vlissingen bereikte ons het bericht dat een accommodatieplan, per verzorgingsgebied, aanstaande is. Dit plan wordt voorgelegd aan het College voordat het naar de Raad gaat. De planning is dat in december 2019 een besluit wordt genomen. Vanaf 2020 kan dan met de uitvoering worden gestart. Ik neem aan dat de verenigingen daarvoor uitgenodigd worden. Dan wordt ook duidelijk wat de gemeente wil met ons plan voor een tweede zaal in De Belt.


De beide TC’s zijn aan de slag om de onderlinge samenwerking te optimaliseren.


De training op 20 september, in het kader van het schoolkorfbaltoernooi, was een groot succes. Helaas was het weer woensdag 25 september zo slecht, dat het toernooi afgeblazen moest worden. Een optie is om als alternatief in te zetten op trainingen op de scholen de komende wintermaanden. Behalve het amuseren van jonge externen, is ook de evenementencommissie (senioren/ junioren) nieuw leven ingeblazen. Een eerste bijenkomst met enthousiaste leden staat garant voor toekomstig vuurwerk. Deze commissie zal zich binnenkort aan jullie voorstellen.


Ik houd ervan op deze wijze af te sluiten. Immers, daarmee verschuift de focus naar het initiatief van enthousiaste Fortis leden en zorgt voor nieuwsgierigheid bij lezers. En zijn dat niet juist twee belangrijke eigenschappen die het leven, en meer specifiek het vrijwilligerswerk, de moeite waard maken.
Namens het bestuur, Ad Vos