Nog even en dan start het zaalseizoen voor Fortis. Voor de selectie een moment om direct te tonen of we in staat zijn constanter te presteren maar ook of we korfbal met “onze kop” en in een hoog handelingssnelheid kunnen uitvoeren.

Terugkijkend op de ruim eerste 100 dagen, heeft de staf (Pascal, Jeffrey, Harry, Henk, Eduard, Arco) zeker een groep getroffen die elke wedstrijd wil winnen, echter de uitvoerende groeicurve is nog wat schommelend. Ik kan mijn gedrevenheid zeker kwijt bij de groep, maar voor het proces van lezen van de wedstrijd, coachen binnen de lijnen en aanvallender handelen op de verschillende posities en situaties, wordt mijn geduld wel wat op de proef gesteld.

Als zo vaak besef ik: “Arco je wil te snel”.

Ik blijf de groep uitdagen om vooral zelf hun bakens te verzetten, bewuster te worden wanneer er wel en niet geïnvesteerd moet worden in je sport, het gericht toewerken naar competitiewedstrijden en voor vele korfballers die o zo uitdagende zaalcompetitie.

“Baas in eigen kot”

Om de Baskensburg op haar grondvesten te laten schudden is het van belang dat de selectie van af het eerste moment toont baas in “het eigen kot” te zijn, ongeacht of je tegen de papieren favorieten Koag, Merwede of Rust Roest of anderen speelt.

Iedere wedstrijd is belangrijk, alleen zo dwing je een rol in de bovenkant van de competitie af en voed je alles wat Fortis is. Ik voed mijn team zaterdags regelmatig met een (Juules) Deeltje en wil jullie voor de gelegenheid, deze zeker niet onthouden:

Jip de zaal
Animo om te ballen
Het team centraal
Goals, goals tientallen

De Zuidwester brult
Als de bal de korf bestuift
De F-side lult
Vroeger …. en wuift

Nu, ’t krijgt weer smoel
Het jukt, we zijn weer fier
Nuchter doch cool
Fortis plezier, resultaat en bier

Tot de 23e Arc-O