Sinds afgelopen donderdag hangt er in sporthal de Belt een spandoek van 13,5 x 1,9 meter. Op het spandoek staat “Fortis Korfbal. Wij zijn Fortis. Wij zijn meer dan korfbal!” vermeld. Ook prijken er 8 sponsoren op het spandoek die dit spandoek, en een soortgelijk spandoek in de Baskensburg, mogelijk maken.

Profilering van Fortis

Het Marketing Communicatie (Marcom) Team van Fortis heeft in overleg met het bestuur, initiatief genomen om Fortis als de korfbalvereniging van Zeeland meer en beter zichtbaar te maken.

Zicht op het spandoek vanaf de tribune

Onder dat project valt als eerste spandoeken in de thuishallen van Fortis in Oost-Souburg en Vlissingen. Ook onze accommodatie (clubhuis en velden) zal vanaf het voorjaar worden ‘aangekleed’ met diverse Fortis-uitingen. Denk daarbij aan vlaggen en rolbanners.

Vele handen

Dergelijke operaties gaan niet vanzelf. Het MarCom Team is hier druk mee in de weer geweest; Thomas Siahaya heeft het ontwerp voor zijn rekening genomen. Daarnaast heeft hij samen met Sander Meijers van de Sponsor Commissie ervoor gezorgd dat de spandoeken volledig door sponsorgelden worden gedekt. 

Onder de bezielende leiding van Marcel Marinisse is het gelukt om op tijd het spandoek in de Belt aan de muur te krijgen. Daarbij bijgestaan door Cees Marinisse, Harry Buijs en Sjaak Baas. In de loop van de week worden letterlijk nog wat plooien recht gestreken.

Uitdaging

Ook in sporthal Baskensburg komt een even groot spandoek te hangen. Daar moeten echter nog wat voorbereidingen voor worden getroffen.