Op vrijdag 22 november jl. is onder leiding van Corne en Sjaak het FTC op het Scheldemond in Vlissingen van start gegaan.

12 talentvolle kids in de C en B leeftijdscategorie krijgen middels een extra training per week bijscholing in technische en tactische vaardigheden binnen de context van dynamisch korfbal.

Afgelopen vrijdag 13 december mocht ik hier zelf getuige van zijn. De energie, intensiteit en fanatisme waren groot, niet in het minst door deze energieke, competente trainers. Petje af heren!

Er werd niet alleen fanatiek getraind, het was ook mooi te zien hoe er geleerd werd. Meer als anders wordt er ingezet op individuele ontwikkeling, want ieder kind heeft zijn eigen leerplan en leerdoelen. Dit is een meerwaarde die, gewoonweg omdat de tijd ontbreekt binnen de eigen groepstrainingen nu meer als anders wordt benut.

Corne en Sjaak nemen daarin de tijd om dit individueel met de kids te bespreken, (individueel) trainbaar te maken en geven daarbij expliciet aan hoe ze daarin ook de transfer naar de eigen ploeg kunnen maken. Wat is het dan ook mooi om te zien hoe de kids dit oppakken om hun individuele groei verder vorm te geven om zo een nog betere korfballer te worden.

Door Fortis wordt dit traject intensief gemonitord, om te evalueren of we de beoogde effecten terug kunnen zien om zo door te kijken hoe we dit volgend seizoen, mogelijk nog intensiever en uitgebreider kunnen inzetten.