Ik schreef de vorige keer dat het helaas niet gaat gebeuren dat alle Fortis ploegen in de Belt gaan trainen, omdat in de Braamstraat een gymzaal wordt gebouwd. De ‘Nota revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand’ is (inderdaad) in december voorgelegd aan het college en daarna gezonden aan de Raad. De Partij Souburg Ritthem heeft verzocht om fasering bij de uitvoering van het plan en dat wordt overgenomen. Ons bestuur wil nog eenmaal alles op alles zetten om de 2e zaal in De Belt te realiseren. Daartoe heeft vorige week een gesprek plaatsgevonden tussen twee leden van de partij Souburg Ritthem, Tonny Mulder, Ruud Cevaal, en Robert Eerland en ondergetekende. Om een lang verhaal kort te maken: PSR benadert de wethouder de heer Reijnierse voor een gesprek over de haalbaarheid van ons gezamenlijk plan. Persoonlijk zie ik het als de laatste poging om iets moois van De Belt te maken. Wordt vervolgd, of niet. 

Het inzamelen van oud papier is belangrijk voor Fortis, omdat het geld oplevert. Op de website staat een oproep voor vrijwilligers die letterlijk en figuurlijk de kar willen trekken en lopers die willen sjouwen. Het benaderen van ouders om vrijwilligerswerk te doen wordt wat meer planmatig opgepakt en kan daarom beter vorm krijgen, volgens ons bestuur, aan het begin van het volgende korfbalseizoen (2020- 2021). Dat laat onverlet dat ouders wel gevraagd kunnen worden om vrijwilligerswerk voor Fortis te doen en zij dat ook op eigen initiatief mogen doen. 

Fortis is nog steeds op zoek naar een hoofdsponsor. Degenen met suggesties hiervoor kunnen contact zoeken met bestuurslid Sander Meijers (sponsoring@fortiskorfbal.nl). Maarten van den Driest was namens de commissie MarCom op de vergadering aanwezig en de afspraak is dat hij voortaan aan het begin van elke bestuursvergadering aanschuift. Dit om de wijze van communicatie, intern en extern, met het bestuur af te stemmen. Vanuit het bestuur komt de suggestie om een enquête uit te zetten onder de leden om te peilen wat men vindt van de website. 

De oliebollen zijn nog maar net verkocht of het riekt alweer naar de jaarmarkt.  Loe van Lomwel is ervan overtuigd dat Fortis, na een periode van afwezigheid op de Karolingenmarkt, de bollen in mei weer aan de man kan brengen. Vrijwilligers kunnen zich bij Loe melden. Over vrijwilligers gesproken; mijn rondgang langs de teams heeft wat vertraging opgelopen, maar ik kom eraan. Rob Poelman had binnen dit kader een magnifieke suggestie; op het formulier dat inzicht moet brengen in wat de spelende leden het naderende jaar willen doen, wordt een vraag opgenomen over “wat voor vrijwilligerswerk de speler/speelster wil ondernemen?” Zulke ideeën zijn meer dan welkom, want dat scheelt bakken tijd. Nog een super idee is de vrijwilligerscoördinator, al dan niet in deeltijd. Dat lijkt me nu een mooie klus voor een persoon die afscheid heeft genomen van het werkzame leven. Uit een rapport van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (aanrader) blijkt dat na ongeveer 3 jaar de gepensioneerde veelal in een zwart gat valt. En bij Fortis tenslotte verveel je jezelf nooit. De betreffende persoon mag ook vrijdag 3 april aanstaande verschijnen op de avond voor vrijwilligers; noteer alvast deze datum in de agenda. 

Bij het doornemen van de notulen stuitte ik op een enorme actielijst en overvolle jaarkalender. Wat gaat er niet goed, of juist te goed? Leidt te veel creativiteit tot deze actiepunten, of is het juist te weinig actiegerichtheid. Of nemen we te veel hooi op onze vork en kunnen we de acties van het bestuur niet wegzetten binnen de vereniging. Ik spreek niet voor anderen, wel voor mezelf. Ik kom natuurlijk niet voor niets op de bovengenoemde redenen van vertraging. That’s me. Gelukkig is niet iedereen zoals ik. En dat is nu precies de reden dat het, al met al, best goed gaat met Fortis. Met de inzet van al die Fortisleden die verschillen in vaardigheden, kennis en talenten, weten we er toch maar een mooie vereniging van te maken.      

 Namens het bestuur,  Ad Vos