Aan alle leden van Fortis en hun directe omgeving,

COVID-19

Het coronavirus (COVID-19) verspreidt zich snel over de wereld. Waarschijnlijk heeft u ook allemaal de berichten in de media meegekregen. Inmiddels volgen ook de berichten met maatregelen in Nederland en de (Nederlandse) sportwereld in het bijzonder, elkaar snel op. 

Naar aanleiding van – overigens zeer terechte – vragen vanuit onze vereniging, de snelle ontwikkelingen en ook met name de persconferentie van de Nederlandse regering en het RIVM van 12 maart 2020, wil het Bestuur op deze manier de positie van Fortis als vereniging toelichten met betrekking tot het coronavirus. 

Geen trainingen en wedstrijden t/m 31 maart

Allereerst het goede nieuws: Voor zover bekend bij het Bestuur zijn er op dit moment geen Fortis-leden waarbij het coronavirus is ontdekt. Binnen de korfbalwereld is de meest recente maatregel dat het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) op 12 maart 2020 heeft besloten alle korfbalwedstrijden tot en met 31 maart 2020 af te lassen.
Ook adviseert het KNKV de verenigingen om tot en met 31 maart 2020 trainingen en bijeenkomsten niet door te laten gaan. Begin volgende week verwacht het KNKV nadere informatie te kunnen geven over welke gevolgen deze maatregel heeft voor het verdere verloop van de zaalcompetitie en evenementen.

Richtlijnen RIVM en KNKV zijn leidend voor Fortis

Fortis volgt de maatregelen en richtlijnen vanuit de overheid, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), NOC*NSF (Nederlandse sportkoepel) en de KNKV.
Donderdag 12 maart 2020, is dan ook besloten om per direct alle trainingen af te lassen. Dit is 12 maart gecommuniceerd naar al onze trainers, coaches en teambegeleiders .

Vergaderingen

Voor wat betreft vergaderingen binnen de vereniging (bestuur, commissies, TC’s etc.) vragen we iedereen hierbij zijn/haar ‘gezond verstand’ te gebruiken, d.w.z. om vergaderingen die niet koste wat kost nodig zijn, uit te stellen tot na 31 maart. Als vergaderingen toch persé doorgang moeten vinden, zorg er dan voor dat door alle deelnemers gepaste maatregelen in acht worden genomen. Daarmee bedoelen we onder meer: rekening houden met hygiëne (handen wassen, niezen), afstand houden van elkaar en niet komen als je je ziek/verkouden voelt. 

Vervolg

Uiteraard volgt het Bestuur een en ander nadrukkelijk op en proberen we ‘kort op de bal te spelen’. Op het moment dat er nieuwe zaken te melden zijn, ook over de voortgang van de competities, evenementen en trainingen, zullen we steeds streven naar directe communicatie via onze media en onze eigen mensen.

Korfbal Trainersopleiding (KT2).
Helaas hebben de afgekondigde maatregelen ook effect op de planning van de KT2 cursussen. In overleg met Andre v/d Hooven kunnen we daar nu het volgende over zeggen: 

  • Woensdagavond 1 april 2020 gaat niet door;
  • De eerste avond voor de vrijdaggroep wordt 3 april 2020;
  • Woensdagavond 6 mei 2020 en vrijdagavond 8 mei worden dan de volgende avonden;
  • Hierna zullen nog 2 avonden worden ingepland in een later stadium.

Dit is inmiddels gecommuniceerd met de cursisten.

Actuele informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het Bestuur via secretariaat@fortiskorfbal.nl

Het Bestuur