Aan alle leden van Fortis en hun directe omgeving,

Hierbij treft u een update vanuit het bestuur als gevolg van de coronaperikelen.

Toespraak premier Rutte

Wellicht heeft u de meest recente boodschappen vanuit de regering – en dan met name ook de toespraak van onze premier Mark Rutte van 16 maart 2020 – gevolgd. Nog steeds volgen de berichten met maatregelen als gevolg van het coronavirus in Nederland elkaar snel op. Zonder hier verder in te gaan op de details, kunnen we vaststellen dat dit inmiddels impact heeft op ieders dagelijkse leven. We komen er niet meer onderuit om dit allemaal serieus te nemen en actief op te volgen.

KNKV update 

Binnen de korfbalwereld is er sinds 16 maart 2020 ook het nodige nieuws te melden. Hieronder volgt een samenvatting van de berichtgeving vanuit het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV):

  • Grote evenementen zoals de Korfbal Leaguefinale in Rotterdam Ahoy en het Korfbalcongres (4 april 2020) en de Dameskorfbal Zaalfinale in Eindhoven (5 april 2020) zijn vooralsnog afgelast;
  • Uiterlijk maandag 6 april 2020 neemt het KNKV een besluit over de specifieke afwikkeling van de competities – dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling – voor de hoogste klassen in de lopende zaalcompetitie. Dit kan impact hebben op Fortis B1 dat in de Hoofdklasse speelt;
  • Alle nog geplande wedstrijden in het overige wedstrijdkorfbal van de lopende zaalcompetitie worden afgelast. Over de afwikkeling van de zaalcompetitie in deze competities neemt het KNKV uiterlijk vrijdag 20 maart 2020 een besluit. Dit kan impact hebben op Fortis 1, Fortis 2, Fortis 3, Fortis 4, Fortis A1 en Fortis A2;
  • Alle nog geplande duels in de zaalcompetitie van het breedtekorfbal – inclusief de duels die na 6 april 2020 gepland stonden – zijn afgelast. Het is zelfs zo dat het KNKV heeft besloten om de zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als “niet gespeeld” te beschouwen. Dit heeft verder geen invloed op teams van Fortis, ook niet voor komend zaalseizoen;
  • Alle geplande duels in de (voorjaars-)veldcompetitie zijn tot en met donderdag 16 april 2020 afgelast. Uiterlijk maandag 6 april 2020 aanstaande komt het KNKV met een besluit over de afwikkeling van de veldcompetitie. 

De volledige mededeling van het KNKV is te vinden op https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates

Fortis update

Gelukkig kunnen wij als vereniging melden, dat voor zover bekend bij het bestuur, er op dit moment geen Fortis-leden zijn waarbij het coronavirus is ontdekt. 

Geen trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten

De instructie om trainingen en andere bijeenkomsten niet door te laten gaan blijven van kracht tot en met 6 april 2020.
Dit betekent dat onze accommodatie, inclusief het clubhuis, gesloten is (in ieder geval) tot en met 6 april 2020.

Events gaan niet door

De geplande vrijwilligersavond op vrijdag 3 april 2020 gaat niet door. Het bestuur beraadt zich nog of dit evenement op een later tijdstip wel doorgang kan vinden.

Ook zal het bestuur zich spoedig beraden over het doorgaan (of afgelasten) van andere activiteiten en evenementen zoals bijvoorbeeld het ophalen van het oud papier en de playbackshow in april. We zullen hierbij tijdig met de betrokkenen communiceren.
Fortis volgt in deze de maatregelen en richtlijnen vanuit de overheid, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), NOC*NSF (Nederlandse sportkoepel) en de KNKV.

Veldcompetitie

Het bestuur gaat er op basis van de laatste berichten vanuit dat de voorbereiding voor de veldcompetitie weer opgestart zou kunnen worden na 6 april 2020.
Vanaf (of hopelijk kort voor) 6 april 2020 zullen dan ook alle andere zaken, zoals de opening van onze accommodatie en clubhuis in verband met trainingen en eventuele oefenwedstrijden, worden bezien.
Zeker ook het feit dat de geplande duels in de (voorjaars-)veldcompetitie zijn afgelast tot en met donderdag 16 april 2020, terwijl de voorbereiding wellicht weer vanaf 6 april 2020 gestart kan/mag worden, stelt ook ons voor vraagtekens wat dit dan precies betekent voor trainingen, oefenwedstrijden en het eventueel inhalen van eerder vervallen competitiewedstrijden.

Nog veel onduidelijk

Ook wij als bestuur weten op dit moment weinig tot niets zeker. Wij zullen jullie hierover direct informeren als er meer duidelijkheid komt.
Wat we overigens wel weten is dat de oefenwedstrijden die al gepland stonden voor zaterdag 4 april 2020, in ieder geval niet doorgaan.

Als 6 april 2020 inderdaad werkelijkheid wordt als datum voor het weer aanvangen van activiteiten, lijkt het te verwachten dat de competitie op het veld zal aanvangen op zaterdag 18 april 2020. Maar ook dit is met een grote slag om de arm.

Wij willen als bestuur nogmaals onze instructie herhalen rondom vergaderingen binnen de vereniging (bestuur, commissies, TC’s etc.): Wij vragen iedereen hierbij zijn/haar ‘gezond verstand’ te gebruiken, d.w.z. om vergaderingen uit te stellen tot na 6 april 2020. Als vergaderingen toch persé doorgang moeten vinden, zorg er dan voor dat door alle deelnemers gepaste maatregelen in acht worden genomen. Daarmee bedoelen we onder meer: rekening houden met hygiëne (handen wassen, niezen), afstand houden van elkaar en niet komen als je je al ziek/verkouden voelt.
Het clubhuis in ieder geval tot en met 6 april 2020 niet beschikbaar als vergaderlocatie 

Wij willen u als bestuur er nogmaals op attenderen om alle aanwijzingen van instanties rondom uw gezondheid en de maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, op te blijven volgen.

Actuele informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het bestuur via secretariaat@fortiskorfbal.nl

Het bestuur