Aan alle leden van Fortis en hun directe omgeving,

Hierbij treft u – dit keer een korte – update vanuit het bestuur als gevolg van de coronaperikelen.

Nog steeds kunnen wij als vereniging melden, dat voor zover bekend bij het bestuur, er op dit moment geen Fortis-leden zijn waarbij het coronavirus is ontdekt.  

Nieuws van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV).

Zoals in Corona Nieuws 2 (onze vorige update) is geschreven, zou het KNKV op vrijdag 20 maart 2020 een beslissing nemen over de afwikkeling van een aantal competities. Dit ging in het bijzonder over de afwikkeling van de zaalcompetitie in de competities onder de hoogste klassen. Voor onze vereniging zou deze beslissing van het KNKV  impact kunnen hebben op Fortis 1, Fortis 2, Fortis 3, Fortis 4, Fortis A1 en A2.
Het KNKV heeft besloten om deze beslissing op te schorten naar (niet eerder dan) 6 april 2020, de datum waarop ze ook andere beslissingen zou nemen (zie onze eerdere update).

De volledige mededeling van het KNKV is te vinden op https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates

Onze eigen aangekondigde adviezen en maatregelen (zie Corona Nieuws 1 en 2) zijn en blijven van kracht tot en met 6 april 2020.
Fortis volgt in deze de maatregelen en richtlijnen vanuit de overheid, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), NOC*NSF (Nederlandse sportkoepel) en het KNKV.

We willen u als bestuur nogmaals op het hart drukken om alle aanwijzingen van instanties rondom uw gezondheid en de maatregelen om de verspreiding van het virus, op te blijven volgen.

Actuele informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het Bestuur via secretariaat@fortiskorfbal.nl

Het bestuur