Aan alle leden van Fortis en hun directe omgeving,

Hierbij treft u weer een update vanuit het bestuur als gevolg van de coronaperikelen. Dit is een belangrijke update, omdat we te maken hebben met serieuze gevolgen voor onze mooie korfbalsport.

Veiligheidsmaatregelen aangescherpt

Op 23 maart 2020 zijn wederom aangescherpte maatregelen aangekondigd door de Nederlandse overheid over het zoveel mogelijk indammen van de risico’s van de verspreiding van het coronavirus. Zonder hier alle afgekondigde maatregelen te bespreken, zijn voor de korfbal in zijn algemeenheid de meest ingrijpende maatregelen dat trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten en evenementen zijn verboden en dat in de openbare ruimte een samenkomstverbod bestaat voor drie of meer personen. 

Deze – en de overig afgekondigde – nieuwe maatregelen gelden in ieder geval tot 1 juni 2020.

Geen 2e helft veldcompetitie

Gebaseerd op deze verscherpte maatregelen heeft het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) op 23 maart 2020 bekend gemaakt dat alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie van het lopende seizoen 2019-2020 worden afgelast. 
Ook worden alle toernooien en evenementen afgelast die horen bij de veldcompetitie. 

P/D-regeling

Over de afwikkeling van de veldcompetitie – dus hoe men om wil gaan met rangschikking en promotie- en degradatieregeling – neemt het KNKV uiterlijk maandag 6 april 2020 een besluit. Deze datum was ook al genoemd voor het besluit over de afwikkeling van de zaalcompetitie.

De volledige mededeling van het KNKV is te vinden op https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates

Korfbalseizoen 2019-2020 is abrupt gestopt

In de praktijk komt dit dus neer op een afgelasting van het restant van het gehele lopende seizoen; het laatste staartje van de zaalcompetitie en het tweede deel van de veldcompetitie. Ook betekent dit dat tot 1 juni 2020 vooralsnog een streep wordt gezet door alle overige bijeenkomsten en evenementen, inclusief trainingen, wedstrijden en oefenwedstrijden.

Her bestuur ervaart dit als een zeer teleurstellende mededeling voor de korfbalsport, maar gezondheid gaat boven alles!

Onze eigen aangekondigde adviezen en maatregelen (zie onze eerdere updates) zijn en blijven van kracht, maar gelden nu tot 1 juni 2020 (was 6 april 2020).

Het bestuur beraadt zich

Her bestuur beraadt zich op dit moment over activiteiten en evenementen die wij als vereniging voor dit seizoen nog op onze agenda hebben staan. Sommige van die evenementen staan gepland vóór 1 juni 2020, sommige erna.
We zullen hier met het nodige gezond verstand naar kijken, overleg plegen met betrokkenen en ons daar waar nodig laten leiden door de maatregelen en richtlijnen ‘van bovenaf’.
We zullen op zo kort mogelijke termijn met duidelijkheid komen over het al dan niet doorgaan of eventueel verplaatsen van de geplande evenementen en activiteiten.

Communicatie verloopt via het bestuur

Ook willen we hierbij iedereen verzoeken om – hoe goed bedoeld ook – niet op eigen initiatief te gaan communiceren over het al dan niet doorgaan van Fortis-activiteiten of evenementen zo lang het bestuur hier niet in gekend is of een beslissing in heeft genomen.
Het is de bedoeling dat alle communicatie over het wel of niet doorgaan van onze activiteiten als gevolg van de coronaperikelen loopt via, en na overleg met het bestuur. Zo houden we de communicatielijnen kort en duidelijk en voorkomen we tegenstrijdige berichten aan onze leden.

Dit zijn ongekende tijden met een dreiging van buitenaf die – of we het nu leuk vinden of niet – impact heeft op iedereen in Nederland en ver daarbuiten.
We willen u als bestuur daarom nogmaals op het hart drukken om alle aanwijzingen van instanties rondom uw gezondheid en de maatregelen om de verspreiding van het virus, op te blijven volgen.

Actuele informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het bestuur via secretariaat@fortiskorfbal.nl

Het bestuur