Aan alle leden van Fortis en hun directe omgeving,

Hierbij weer een update van het bestuur als gevolg van de coronaperikelen. Deze update gaat over de Fortis activiteiten en evenementen die op de agenda staan voor het resterende deel van het seizoen 2019- 2020. 

Donderdag 26 maart 2020 heeft het bestuur online vergaderd. Een bijzondere en af en toe best grappige gewaarwording.
In deze vergadering zijn de volgende beslissingen genomen ten aanzien van de geplande evenementen en activiteiten.

Oud papier.
De gemeente Vlissingen roept sinds 26 maart 2020 alle verenigingen op om direct en tot nader order te stoppen met het huis-aan-huis ophalen van oud papier. 

Besloten is om te stoppen met alle oud papier activiteiten voor (in ieder geval) de maanden april en mei 2020.

Er wordt in april en mei geen huis-aan-huis oud papier opgehaald en ook de containers worden niet opengesteld om oud papier te brengen. Dat laatste zou eventueel wel mogen, maar besloten is om dit niet te doen. Zo wordt voorkomen dat vrijwilligers onnodig worden blootgesteld aan gezondheidsrisico’s. Voor het ophalen vanaf juni en verder, worden de (landelijke) ontwikkelingen afgewacht.  Hierover heeft het bestuur contact met de gemeente Vlissingen en de oud papierploeg van Fortis.

Vrijwilligersfeest.
Het Vrijwilligersfeest op 3 april 2020 is afgelast.

Playbackshow.
De Playbackshow die gepland staat op 18 april 2020 gaat niet door. 

Themafeest.
Het Themafeest voor Fortisleden dat gepland staat op 23 mei 2020 gaat niet door. 

Karolingenmarkt en oliebollen.
De Karolingenmarkt op 30 mei 2020 is door de winkeliersvereniging Actief Ondernemend Souburg afgelast. De oliebollenverkoop van Fortis op 30 mei wordt daarmee ook afgelast. Mogelijk dat in het najaar wel oliebollen verkocht kunnen worden.

Familietoernooi.
Het Familietoernooi staat gepland op 20 juni 2020. Voor het Familietoernooi is het idee om op die datum een evenement te organiseren voor alle Fortis-leden. Dat zou een mooi feest moeten worden als goedmakertje voor alle vervallen evenementen. Het zou toch mooi zijn om het seizoen 2019-2020 gezamenlijk op een feestelijke manier af te sluiten.
Maar dit idee is met ‘een grote slag om de arm’. Het eventueel doorgaan is helemaal afhankelijk van de omstandigheden. Gezondheid en veiligheid gaat boven alles. Maar vooralsnog blijft deze datum op de agenda staan.

Jeugdkamp.
Het Jeugdkamp staat gepland van 3 tot en met 5 juli 2020.  Het bestuur is hierover in gesprek met de kampcommissie. We begrijpen de wens van met name onze jeugdleden, om dit seizoen ‘in ieder geval toch nog iets leuks te doen’. Tegelijkertijd moet ook hier de afweging gemaakt worden of het verantwoord is om door te laten gaan. Een definitief besluit over het wel/niet doorgaan van het kamp is nog niet genomen. Bestuur en kampcommissie komen hier spoedig op terug.

Trainingen KT2 cursus.
In overleg met Andre v/d Hooven en de begeleiders van de trainingen is besloten om de reeds geplande trainingen voor de KT2 cursus op te schorten tot (omstreeks) september 2020. De data die in een eerdere update (Corona Nieuws 1) zijn gecommuniceerd, komen alsnog te vervallen.

Gaat het seizoen als een nachtkaars uit?

Het bestuur begrijpt de eventuele teleurstelling bij velen van jullie. Wij zijn zelf niet minder teleurgesteld en het nemen van bovenstaande beslissingen vinden wij ook niet leuk. De kans is groot dat het lopende seizoen als een nachtkaars uitgaat.
Bij het annuleren van deze evenementen, word je er weer eens nadrukkelijk bij bepaald, wat wij als Fortis allemaal organiseren. Wij zijn een vereniging die naast het korfbal, enorm veel organiseert en voor sociale binding zorgt.  Fortis is meer dan korfbal !
Maar helaas is de realiteit nu anders en wij hopen dat jullie begrip hebben voor de genomen besluiten van het bestuur.
Hopelijk dat er nog ergens de gelegenheid ontstaat om dit seizoen alsnog gezamenlijk af te sluiten. Wij hopen het in ieder geval!

Blijf allemaal gezond en denk aan je eigen gezondheid en die van anderen.

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met het bestuur via secretariaat@fortiskorfbal.nl.

Het bestuur