• kom met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven; 
 • ingang van de sportlocatie is de ingang bij de judohal;
 • de kleedkamers en het clubhuis zijn gesloten. Je kunt niet omkleden en douchen;
 • kom in sportkleding, inclusief je veldschoenen naar de sportlocatie; omkleden op de sportlocatie is niet toegestaan; 
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet (het toilet mag alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden)
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep; Desinfecteer je handen voor en na de training; Desinfectans staat bij de ingang;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de Coronacoördinator (te herkennen aan het oranje hesje)
 • bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je onderling moet garanderen voor kinderen in de leeftijdscategorie van A , B en C -teams;
 • zorg er voor dat je 15 minuten voor aanvang van je training op het veld aanwezig bent; Is 5 minuten voor aanvang van de slottijd;
 • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen; Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen; 
 • maak vooraf (gedrags)regels duidelijk, met name aan de kinderen van de A, B en C- teams waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden; 
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt; 
 • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact); 
 • weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden; 
 • na afloop van de training breng je gezamenlijk met de kinderen het korfbalmateriaal naar het materialenhok en verlaat je direct de sportlocatie;
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact

Bij vragen kun je contact opnemen met je jeugdcoördinator of met de coronacoördinator op de sportlocatie