Fortis staat voor een veilig sportklimaat en daarbij staat het respectvol met elkaar en anderen omgaan voorop. Om een veilig sportklimaat te realiseren heeft Fortis gedragsregels opgesteld en een vertrouwenspersoon aangesteld. Fortis volgt daarbij de richtlijnen van NOC*NSF en KNKV.  Zie https://www.fortiskorfbal.nl/download/5656 en https://www.fortiskorfbal.nl/over/vertrouwenscontactpersoon-fortis.

Eén van de maatregelen in de preventieve sfeer is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Met een VOG toont de vrijwilliger aan dat hij/zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten. 

Beleid  Fortis

Fortis stelt een VOG voor haar vrijwilligers niet verplicht, maar heeft uiteraard wel de ambitie om een veilig sportklimaat te bieden. Daar kan jij als Fortis vrijwilliger aan bijdragen door het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Fortis wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opnieuw de mogelijkheid geboden een gratis VOG aan te vragen voor haar vrijwilligers. 

Vraag nu een gratis VOG aan: makkelijker kunnen we het niet voor jou maken

Als jij een gratis VOG wilt, stuur dan een mail naar Ellen Swiers  jurswiers@zeelandnet.nl.

Ellen  zet de VOG  voor jou klaar  en via een beveiligde omgeving kun je dan je persoonlijke gegevens invullen. De VOG wordt ongeveer 8 weken later opgestuurd. Dat gebeurt dan rechtstreeks, dus via je eigen mailadres.

Fortis vertrouwt erop dat haar vrijwilligers met het aanvragen van een VOG willen bijdragen aan een veilig sportklimaat!

Bestuur Fortis