Afgelopen seizoen kende een bijzonder einde. Corona heeft consequenties gehad voor onze trainingen en wedstrijden. Een spijtig einde van een mooi seizoen. Als TC zijn we ons gaan richten op volgend seizoen. We hebben ploegindelingen gemaakt en trainers benaderd. Wel hangt er nog een groot vraagteken boven ons hoofd. We weten namelijk nog niet wat de exacte consequenties zijn van Corona op de seizoensstart na de zomervakantie. We gaan op dit moment uit van een reguliere start, net als andere seizoenen met oefenwedstrijden en trainingen. Mochten de regels van de regering, het NOC-NSF en de KNKV dit niet toelaten dan zullen we jullie over de consequenties ervan informeren via de website, social media en nieuwsbrief.

Trainers vinden steeds moeilijker

We hebben een grote groep vaste trainers, maar ook hebben we nieuwe trainers aan ons trainerskorps kunnen toevoegen. Echter zien wij ook dat het per seizoen moeilijker wordt om genoeg trainers te werven voor alle ploegen. Mocht je graag trainen willen geven en ben je om wat voor reden dan ook niet benaderd, laat het ons dan vooral ook weten. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Vervanging voor inloopavond vanwege corona

Vorig seizoen was er na de bekendmaking van de ploegindeling een inloopavond voor jeugdleden of ouders van jeugdleden om eventuele bijzonderheden met betrekking tot de teamindeling te bespreken met één van de TC-leden. In verband met de COVID 19 is er geen inloopavond mogelijk. Daarom kun jij of kunnen je ouders op zondag 28 of maandag 29 juni een mail sturen met vragen. Op de dinsdag 30 of woensdag 1 juli wordt dan contact met je/julie opgenomen om de situatie te bespreken. Het is niet de bedoeling om contact op te nemen met de trainers van het desbetreffende team.

Hier hebben we naar gekeken

Bij de samenstelling van de teams is rekening gehouden met je eigen leeftijd, de gemiddelde leeftijd van jullie ploeg en waar mogelijk ook met vriendschappen. Verder wordt er gekeken naar de speelsterkte, omdat de teams uiteraard ingedeeld moeten worden in de verschillende speelklassen van het KNKV en je daarin goed mee moet kunnen doen. Bij de selectieteams en bij oudere jeugdleden wordt er met name ingedeeld op basis van speelsterkte.

Verder zijn wij enorm trots om te melden dat wij voor het gros van onze jeugdteams weer goede, capabele trainers hebben kunnen vinden. Wij wensen jullie dan ook veel succes met jullie ploeg in het nieuwe seizoen!

Vacatures

Helaas is dat nog niet voor alle ploegen gelukt, dus voor alle mensen die trainen zouden kunnen geven is dit ook een oproep. We kunnen je hard gebruiken, dus meld je aan! De jeugdtrainers verzoeken we om een groepsapp aan te maken, zodat eventuele afzeggingen in verband met vakanties kunnen worden gedeeld met hen.

Ploegindeling, trainers en tijden

Via onderstaande link vind je de ploegindeling, met daarbij de trainers en de trainingstijden.

Download ploegindeling seizoen 2020-2021 Fortis Korfbal Jeugd

Vriendelijke groeten namens de TC jeugd
André, Danitsja, Ellen, Elmar, Joska, Kim, Renata en Arnold

Wil je ons mailen?
tcjeugd@fortiskorfbal.nl

0
    0
    Winkelmand
    LeegTerug