Fortis krijgt sportieve sanctie en boete 

Fortis 1 en 2 starten volgend seizoen de competitie met 2 punten in mindering.
Bovendien moet Fortis een forse boete betalen aan het KNKV vanwege te weinig gefloten wedstrijden.De stevige boete is een financiële dreun voor de vereniging. Zeker gezien het jaarlijks oplopende begrotingstekort. 

Is bovenstaand bericht nepnieuws?

Om iedereen gerust te stellen, het bericht is inderdaad fictie en niet van toepassing op komend seizoen. Echter, deze werkelijkheid is misschien dichterbij dan de meesten van jullie denken! Het bestuur constateert al langere tijd dat een aantal ontwikkelingen ervoor kunnen zorgen dat dit bericht voor Fortis werkelijkheid kan worden. 

Daarom is het bestuur van mening dat we deze problemen met elkaar moeten aanpakken. Het is zo langzamerhand echt vijf voor twaalf. 

Natasja, Elze, Sander, Elmar , Jacco en Ad (bestuur Fortis)

Brief aan de leden

klik op onderstaande link en lees de voor jouw bestemde brief

https://fortiskorfbal.nl/wp-content/uploads/2020/09/Fortis-Kwart-voor-Twaalf-finale-versie-4.pdf