De laatste “Van de bestuurstafel” bevatte een opsomming van positieve ontwikkelingen die, ondanks de aanwezigheid van dat nare virus COVID-19, gemeld konden worden. De boodschap die daarin doorklonk, althans dat was mijn bedoeling, was om van deze vervelende periode te leren en met de verworven kennis en opgedane vaardigheden te investeren in de toekomst. Daarover binnenkort meer. 

Op persoonlijke titel bedank ik iedereen die zich de afgelopen periode heeft ingezet om onze vereniging zo goed mogelijk te laten functioneren. Van dichtbij heb ik mijn mede-bestuursleden meegemaakt die overuren hebben gedraaid om Fortis adequaat te kunnen besturen. In de corona-werkgroep was ik getuige van de actiegerichtheid. 

Met andere Fortis-leden heb ik in deze corona-periode niet samengewerkt. Ik weet natuurlijk wel dat ook veel andere leden de afgelopen periode keihard hebben gewerkt om Fortis ‘alive and kicking’ te houden. Grote klasse! 

Houd vol, want licht in de vorm van een vaccin gloort aan het einde van de ‘corona-tunnel’.

Ad Vos