Wie is Stichting Hendrick Avercamp

Stichting Hendrick Avercamp is gevestigd in Middelburg en heeft als doel om het organiseren van sportevenementen in Zeeland mogelijk te maken. De stichting verwezenlijkt haar doel door haar vermogen aan te wenden om sportieve evenementen en individuele talentvolle sporters financieel te ondersteunen. https://hendrick-avercamp.nl

Wat gaat Fortis met deze schenking doen

Fortis gaat het geld besteden aan het aanbieden van korfballessen op de Souburgse basisscholen. Met als doel om kinderen meer te laten bewegen en, als kinderen dat willen, meer structureel te laten korfbalen. 

Bedankt

Fantastisch dat Stichting Hendrick Avercamp 2000 euro aan Fortis beschikbaar stelt.

Namens bestuur van Fortis, hartelijk dank daarvoor!