Als ik een nieuwe column schrijf, dan gebruik ik de vorige als basis. Als ik één jaar terug ga in de tijd en vanaf daar de toekomst in tot eind april 2021, dan valt het aankondigen van diverse acties op. En de uitvoering ervan is uiteraard gefrustreerd door corona (‘C’). Het zal toch niet zo zijn dat als de maatschappij genormaliseerd is, de aangekondigde acties geprioriteerd moeten worden! 

Alternatieve financieringsvormen                                                                                      Toch was ‘C’ niet het belangrijkste onderwerp van de bestuursvergadering. Dat waren de gevolgen van het afschaffen van de reiskosten. Op de JAV is afgesproken dat het bestuur samen met de selectieploegen zou nagaan welke alternatieve financieringsvormen aangeboord kunnen worden. ‘C’ maakt echter duidelijk dat voor een goede discussie daarover fysiek vergaderen noodzakelijk is. Met een camera op de laptop redden we het niet. Omdat het momenteel ontbreekt aan geschikte alternatieven voor het afschaffen van de reiskosten, bereidt het bestuur een ‘overgangsregeling’ voor. Elze, Jacco en Elmar presenteren binnenkort hiertoe een voorstel. Daarover binnenkort meer. 

Missie en visie actueel?                                                                                                        Met het afschaffen van de reiskosten laait ook de discussie op over ‘sportief Fortis’. Wat willen de leden als het gaat om de (sportieve) koers van Fortis voor de komende jaren. Is de destijds vastgelegde missie en visie nog actueel of behoeft deze aanpassing? Al eerder heb ik aangekondigd dat ons bestuur hierover met de leden wil afstemmen. Maar ook hier die fucking ‘C’ die roet in het eten gooit. 

Op naar het nieuwe seizoen                                                                                                 Het signaal over de 2e helft van de veldcompetitie dat vorige column op ‘oranje’ stond, is definitief verschoten tot ‘rood’. Daar hebben we het niet meer over. Ik zou zeggen voorbereiden op het nieuwe seizoen en indien mogelijk alternatieven optuigen. Te denken valt aan wedstrijden tegen andere Zeeuwse verenigingen en dubbelschieten bij Fortis.

  • De TC jeugd heeft hierop voorgesorteerd. Het rondtrekkend korfbalcircus van Remco hield de alternatieve Koningsspelen voor het Kompas/ Mozaïek. Fantastisch dat zoveel trainers hieraan hebben meegewerkt. 
  • Vorige keer gaf ik aan dat Fortis, om verklaarbare reden, niet in financieel zwaar weer zit. Dat betekent dat Fortis de bondscontributie betaald voor de leden die volgend seizoen competitie spelen. Of een extra financiële bijdrage mogelijk is, wordt eind mei duidelijk. 
  • Wat zorgen baart is het ledenverlies. Een schrale troost dat veel (team)sporten daar last van hebben. Van de positieve kant bekeken betekent dit dat de leden die wel doorgaan, daartoe voldoende gemotiveerd zijn. Belangrijk is in gesprek te gaan met het ‘verlatende kamp’ om te achterhalen waarom zij de kunstgrasschoenen aan de wilgen hangen. Mogelijk is maatwerk mogelijk en kan hun  lidmaatschap van Fortis behouden blijven. 
  • Ook zo’n punt dat bij de KNKV al lang op de lijst staat: flexibele vormen van contributies. Een ooit verschenen plan daartoe van de KNKV is in de lade van de onbegrepen stukken terecht gekomen. Toch geen KNKV doctrine? 

Probleem van Fortis                                                                                                              De EC’s denken na over een knalfeest aan het begin van het nieuwe seizoen. Creatieve geesten, ‘the sky is the limit’ en zeker ook uitvoerders zijn van harte welkom. Binnenkort daarover meer op de website. Nu ik die laatste zin opschrijf, realiseer ik mij dat de inhoud ervan een probleem van Fortis bloot legt. Creative geesten voldoende sinds de oprichting van Fortis. Het ontbreekt steeds meer aan ‘doeners’. Help!!     

Namens het bestuur, Ad Vos  

0
    0
    Winkelmand
    LeegTerug