Voorlopig de laatste digitale bestuursvergadering? De volgende op 30 juni weer fysiek bij elkaar? Heeft het ontbreken van fysiek contact geleid tot het relatief grote ledenverlies? Of speelden andere zaken een rol? De coronacrisis heeft veel mensen aangezet tot nadenken over het invullen van hun vrije tijd. Dit met als resultaat het opzeggen van het lidmaatschap. Of het aan de wilgen hangen van de noppenschoenen leidt tot spijt, zal de toekomst leren. Zij die zich bedenken zijn weer welkom. Voor Fortis een schrale troost dat ook andere (sport) verenigingen hiermee zijn geconfronteerd. 

 • Met het communiceren over alternatieve financieringsvormen ter ‘compensatie’ voor het afschaffen van de reiskosten en de ‘overgangsregeling’ wordt gewacht tot de selecties en de trainers bekend zijn. 
 • In het bestuur is gesproken over bestuurdersaansprakelijkheid en de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De laatste is verplicht bij het wijzigen van de statuten. Plat gezegd betekent dit extra toezicht op de penningmeester om te voorkomen dat, in ons geval Elze, er met de poet vandoor gaat.
 • De KNKV zet volop in om toch jeugdkorfbal in competitieverband te starten. Ook zij zien over de gehele linie het aantal leden afnemen en de klok op even voor 12 uur staan. Ach, waarom ook niet. De vakanties zijn nog niet echt in zicht en bewegen met plezier is een groot goed. 
 • Ons bestuur heeft het gehad over de koers van Fortis voor de toekomst. De missie, visie en kernwaarden dateren van ongeveer 10 jaar terug. Een extra bestuursvergadering gaat daar licht op werpen. De contouren van die bestuurlijke visie wordt besproken met de leden. Dat staat op het programma van het lonkende seizoen 2021- 2022. 
 • De jaarlijks algemene ledenvergadering is vooralsnog vastgesteld op woensdag 8 september. Dan wordt ook definitief bekend welk financieel voordeel we voor het nieuwe seizoen onze leden kunnen bieden. 
 • Of aan het begin van het nieuwe seizoen een knalfeest mogelijk is, blijft nu gissen. De vorige keer gaf ik al aan dat de evenementencommissies nadenken over een dergelijk knalfeest. Creatieve geesten, ‘the sky is the limit’, en zeker ook uitvoerders, zijn van harte welkom. 
 • Het bij elkaar komen in het clubhuis bij het EK voetbal gaat helaas niet door. Zelfs op terrassen mag het EK niet worden gevierd. Wel is door Erwin Wouters een EK-pool opgezet. Nog andere creatieve ideeën? Daar is ook een commissie van vier wijze dames mee bezig. Een door hun opgestelde waslijst leidt de komende paar jaar naar spannende events. Was nu maar lid van Fortis gebleven. 
 • Ik benijd de technische commissies niet. Zij moeten de ploegen en trainers voor komend seizoen op de rails zien te krijgen. Zeker gezien het ledenverlies een extra puzzel. In bestuurlijk opzicht ben ik blij te zien dat beide TC’s intensief samenwerken om die puzzel op te lossen. Wellicht kunnen de ervaringen een opmaat zijn naar een andere structuur van de technische commissie(s). 
 • Qua sponsoring lijkt het aantal sponsoren dat door de coronacrisis gedwongen afscheid moet maken van Fortis reuze mee te vallen. 
 • De oproep op de website om zitting te nemen in de Sportraad van de gemeente Vlissingen, heeft bij mijn weten geen kandidaat opgeleverd. Fortis blijft de regio Zeeland vertegenwoordigen in de Bondsraad van de KNKV. Maarten van den Driest volgt mij op vanaf het nieuwe seizoen 2021- 2022. 2 juni aanstaande maakt Maarten zijn opwachting in het Zeeuws Korfbal Platform. 

Zo de coronaperiode overziend doet mij het ledenverlies het meeste pijn. Zonder enige twijfel had dat door Fortis voor een aantal leden voorkomen kunnen worden. En vast doen leden een stap terug, of stoppen, omdat door omstandigheden negatieve emoties op de voorgrond traden. Voor deze laatste ‘categorie’ heb ik een (psychologische) tip: denk na over wat je daadwerkelijk wil met jouw lidmaatschap. Wat vindt jij belangrijk als lid van Fortis? Je doet jezelf tekort door je gedrag te laten leiden door emoties, als daarmee wat je graag wilt naar de achtergrond verdwijnt. 

       Namens het bestuur, Ad Vos  

0
  0
  Winkelmand
  LeegTerug