Begin juli was de laatste bestuursvergadering. En sinds lange tijd was deze in het clubhuis. Nog steeds gaat niets boven een 3D beeld van de medemens bewegend tegen de achtergrond van, in ons geval, het clubhuis. 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAV)

Centraal stond de naderende JAV van woensdag 8 september. De bedoeling is een belangrijk deel van deze JAV te benutten voor een aanzet voor een nieuwe toekomstbestendige missie en visie. Tenminste als deze aan een update toe is. Dat moet blijken uit de verkenning die het bestuur met de leden voorstaat. Mijn eigen beeld daarbij is dat over de kernwaarden, duidelijker dan voorheen, gecommuniceerd moet worden over hoe deze door vertalen in het gedrag van de Fortisleden. Immers papier is geduldig. Dat blijkt ook in de praktijk, want ook de voorzitter had geen goed beeld van wanneer de missie, visie en kenwaarden dateren. Dat geeft aan dat voor de toekomst het proces geborgd moet worden om te voorkomen dat opnieuw gebeurt, wat is gebeurd: ‘ondergedompeld in de waan van de dag’. Zelfs legers van managementgoeroes hebben dat niet kunnen voorkomen. Daarom een bescheiden start om het anders aan te pakken.

Bestuursvergaderingen

Ons bestuur heeft besloten om de bestuursvergaderingen anders in te vullen. Om de maand wordt een thema uitgespit. Lopende zaken komen dan eens per twee maanden aan bod. Dat betekent dat de bestuursleden elkaar tussentijds moeten informeren over belangrijke ontwikkelingen. 

Inmiddels hebben de leden die Fortis ook volgend jaar trouw zijn, persoonlijk bericht ontvangen wat dat lidmaatschap betekent voor hun (Fortis) budget. De technische commissies hebben met veel kunst en vliegwerk de ploegen kunnen bemensen en de staf is nagenoeg vastgelegd. In bestuurlijk opzicht ben ik blij te ervaren dat beide TC’s daarbij intensief samenwerken. 

SchoolKorfbalToernooi (SKT)

Ik gaf al eerder aan dat de coronacrisis veel mensen heeft aangezet tot nadenken over het invullen van hun vrije tijd. Dit met als resultaat het opzeggen van het lidmaatschap. Het aantal leden dat het lidmaatschap heeft opgezegd is fors. Des te meer reden om toch het schoolkorfbal toernooi te organiseren. Het toernooi is op woensdag 29 september en de training daarvoor op vrijdag 24 september. Een werkgroep is gestart met de voorbereiding. Opvallend feit is dat twee jaar geleden het digitale draaiboek dermate goed is aangelegd, dat de opstart nu soepel verloopt. De eerste week van september begint het echte werk. En hierbij doe ik alvast een beroep op de Fortisleden om, indien mogelijk, medewerking hieraan te verlenen. 

Knalfeest

Het bestuur heeft een voorstel van de evenementencommissie goedgekeurd voor het uitrollen van een knalfeest. Of aan het begin van het nieuwe seizoen een knalfeest mogelijk is, blijft gissen. Dat is immers afhankelijk van hoe het corona virus zich ontwikkelt.

Qua sponsoring kan definitief worden geconcludeerd dat nauwelijks sponsoren zijn afgehaakt vanwege de corona crisis. Zeker een compliment voor de sponsorcommissie die daaraan veel tijd heeft besteed. 

Fortis blijft de regio Zeeland vertegenwoordigen in de Bondsraad van de KNKV. In de PZC heeft iedereen het interview met Maarten van den Driest kunnen lezen. 

Rest mij alle Fortisleden een fijne vakantie toe te wensen. Wij zien elkaar begin september weer terug op ons dan hopelijk grotendeels ‘corona vrije’ sportveld. 

Namens het bestuur, Ad Vos  

0
    0
    Winkelmand
    LeegTerug